Тёмная тема в новом дизайне
Дом, в котором… (полная версия)
07:14
00_00_Predislovie-preduprezhdenie ot avtora
02:12
01_00_Kurilschik
06:02
01_01_01_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:07
01_01_02_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:08
01_01_03_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:12
01_01_04_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:12
01_01_05_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:02
01_01_06_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:03
01_01_07_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:01
01_01_08_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:06
01_01_09_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:08
01_01_10_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:02
01_01_11_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
04:42
01_01_12_Kurilschik. Nekotorye preimuschestva sportivnoy obuvi
06:02
01_02_01_Dom. Intermediya
06:05
01_02_02_Dom. Intermediya
06:01
01_02_03_Dom. Intermediya
06:03
01_02_04_Dom. Intermediya
06:06
01_02_05_Dom. Intermediya
06:08
01_02_06_Dom. Intermediya
02:30
01_02_07_Dom. Intermediya
06:01
01_03_01_V Dome
01:06
01_03_02_V Dome
09:58
01_04_01_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
08:03
01_04_02_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
07:37
01_04_03_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
04:16
01_04_04_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:01
01_04_05_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:01
01_04_06_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:05
01_04_07_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:06
01_04_08_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:05
01_04_09_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
02:36
01_04_10_Kurilschik. O tsemente i nepostizhimyh svoystvah zerkal
06:04
01_05_01_Dom. Intermediya
06:10
01_05_02_Dom. Intermediya
06:01
01_05_03_Dom. Intermediya
06:04
01_05_04_Dom. Intermediya
01:17
01_05_05_Dom. Intermediya
06:52
01_06_Vo dvore
06:03
01_07_01_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:05
01_07_02_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:00
01_07_03_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:09
01_07_04_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:00
01_07_05_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:08
01_07_06_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
03:32
01_07_07_Kurilschik. O letuchih myshah, drakonah i skorlupe vasiliskov
06:11
01_08_01_Dom. Intermediya
06:13
01_08_02_Dom. Intermediya
06:34
01_08_03_Dom. Intermediya
06:16
01_08_04_Dom. Intermediya
05:09
01_08_05_Dom. Intermediya
06:02
01_09_01_V Lesu
06:07
01_09_02_V Lesu
05:04
01_09_03_V Lesu
06:01
01_10_01_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:01
01_10_02_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:01
01_10_03_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:09
01_10_04_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:07
01_10_05_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:06
01_10_06_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:07
01_10_07_Kurilschik. Poseschaya Kletku
01:46
01_10_08_Kurilschik. Poseschaya Kletku
06:07
01_11_01_Dom. Intermediya
06:01
01_11_02_Dom. Intermediya
06:08
01_11_03_Dom. Intermediya
06:02
01_11_04_Dom. Intermediya
06:01
01_11_05_Dom. Intermediya
06:01
01_11_06_Dom. Intermediya
06:02
01_11_07_Dom. Intermediya
01:16
01_11_08_Dom. Intermediya
06:16
01_12_01_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:11
01_12_02_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:11
01_12_03_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:22
01_12_04_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:21
01_12_05_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:17
01_12_06_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:17
01_12_07_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:11
01_12_08_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
05:20
01_12_09_Sfinks. Poseschaya Mogilnik
06:01
01_13_01_Dom. Intermediya
06:11
01_13_02_Dom. Intermediya
06:01
01_13_03_Dom. Intermediya
06:00
01_13_04_Dom. Intermediya
06:03
01_13_05_Dom. Intermediya
06:06
01_13_06_Dom. Intermediya
02:42
01_13_07_Dom. Intermediya
06:07
01_14_01_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
06:02
01_14_02_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
06:01
01_14_03_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
06:00
01_14_04_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
06:00
01_14_05_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
01:46
01_14_06_Kurilschik. Vzaimoponimanie belyh voron
06:06
01_15_01_Dom. Intermediya
06:05
01_15_02_Dom. Intermediya
06:02
01_15_03_Dom. Intermediya
05:04
01_15_04_Dom. Intermediya
06:16
01_16_01_Kurilschik. Posledniy boy Pompeya
06:11
01_16_02_Kurilschik. Posledniy boy Pompeya
06:10
01_16_03_Kurilschik. Posledniy boy Pompeya
06:32
01_16_04_Kurilschik. Posledniy boy Pompeya
06:07
01_16_05_Kurilschik. Posledniy boy Pompeya
06:01
02_01_01_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:04
02_01_02_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:00
02_01_03_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:10
02_01_04_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:04
02_01_05_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:02
02_01_06_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:03
02_01_07_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:04
02_01_08_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:03
02_01_09_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:06
02_01_10_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
01:27
02_01_11_Shakalinyy vosmidnevnik.Ralf
06:03
02_02_01_Tabaki. Den pervyy
06:01
02_02_02_Tabaki. Den pervyy
02:02
02_02_03_Tabaki. Den pervyy
06:03
02_03_01_Kurilschik. Problemy tley i neobuchennyh bultererov
06:14
02_03_02_Kurilschik. Problemy tley i neobuchennyh bultererov
06:02
02_03_03_Kurilschik. Problemy tley i neobuchennyh bultererov
06:09
02_03_04_Kurilschik. Problemy tley i neobuchennyh bultererov
01:12
02_03_05_Kurilschik. Problemy tley i neobuchennyh bultererov
08:05
02_04_CHYOrnyy
06:04
02_05_01_Dom. Intermediya
06:16
02_05_02_Dom. Intermediya
06:04
02_05_03_Dom. Intermediya
06:02
02_05_04_Dom. Intermediya
06:05
02_05_05_Dom. Intermediya
06:03
02_05_06_Dom. Intermediya
06:08
02_05_07_Dom. Intermediya
05:40
02_05_08_Dom. Intermediya
06:00
02_06_01_Tabaki. Den vtoroy
06:04
02_06_02_Tabaki. Den vtoroy
06:03
02_06_03_Tabaki. Den vtoroy
06:01
02_06_04_Tabaki. Den vtoroy
06:10
02_06_05_Tabaki. Den vtoroy
06:09
02_06_06_Tabaki. Den vtoroy
06:03
02_06_07_Tabaki. Den vtoroy
02:42
02_06_08_Tabaki. Den vtoroy
06:14
02_07_01_Ispoved Krasnogo Drakona
06:12
02_07_02_Ispoved Krasnogo Drakona
06:15
02_07_03_Ispoved Krasnogo Drakona
05:45
02_07_04_Ispoved Krasnogo Drakona
03:04
02_08_Tabaki. Den tretiy
06:07
02_09_01_Tabaki. Den chetvertyy
06:13
02_09_02_Tabaki. Den chetvertyy
03:45
02_09_03_Tabaki. Den chetvertyy
06:02
02_10_01_Ulichnaya kopot. Oskolki
06:01
02_10_02_Ulichnaya kopot. Oskolki
06:06
02_10_03_Ulichnaya kopot. Oskolki
06:02
02_10_04_Ulichnaya kopot. Oskolki
06:06
02_10_05_Ulichnaya kopot. Oskolki
02:48
02_10_06_Ulichnaya kopot. Oskolki
06:18
02_11_01_Dom. Intermediya
08:33
02_11_02_Dom. Intermediya
06:03
02_11_03_Dom. Intermediya
06:02
02_11_04_Dom. Intermediya
03:42
02_11_05_Dom. Intermediya
05:05
02_12_01_Tabaki. Den pyatyy
05:11
02_12_02_Tabaki. Den pyatyy
05:02
02_12_03_Tabaki. Den pyatyy
04:08
02_12_04_Tabaki. Den pyatyy
06:22
02_12_05_Tabaki. Den shestoy
06:03
02_12_06_Tabaki. Den shestoy
06:07
02_12_07_Tabaki. Den shestoy
06:10
02_12_08_Tabaki. Den shestoy
06:12
02_12_09_Tabaki. Den shestoy
06:04
02_12_10_Tabaki. Den shestoy
03:32
02_12_11_Tabaki. Den shestoy
06:01
02_13_01_Dom. Intermediya
06:14
02_13_02_Dom. Intermediya
06:02
02_13_03_Dom. Intermediya
06:03
02_13_04_Dom. Intermediya
06:00
02_13_05_Dom. Intermediya
03:49
02_13_06_Dom. Intermediya
08:45
02_14_Sovsem drugoy koridor
02:27
02_15_Molodaya reptiliya
07:49
02_16_Sfinks
07:20
02_17_Ralf
04:45
02_18_Kurilschik
06:30
02_19_Ralf
06:12
02_20_01_Progulki s Ptitsey
06:11
02_20_02_Progulki s Ptitsey
05:55
02_20_03_Progulki s Ptitsey
05:16
02_21_Oskolki vechernie
09:16
02_22_Gorbach
12:16
02_23_01_Lord
14:56
02_23_02_Lord
10:37
02_24_01_Siniy kobalt. Oskolki
10:02
02_24_02_Siniy kobalt. Oskolki
06:04
02_25_01_Tabaki. Den sedmoy
03:31
02_25_02_Tabaki. Den sedmoy
06:14
02_26_01_Vorozhba
06:18
02_26_02_Vorozhba
06:06
02_26_03_Vorozhba
06:19
02_27_01_Vasiliski
06:11
02_27_02_Vasiliski
06:14
02_27_03_Vasiliski
06:09
02_27_04_Vasiliski
07:06
02_28_Prizrak
05:33
02_29_Tabaki. Den vosmoy
06:12
02_30_01_Samaya Dlinnaya Noch
06:00
02_30_02_Samaya Dlinnaya Noch
06:06
02_30_03_Samaya Dlinnaya Noch
06:20
02_30_04_Samaya Dlinnaya Noch
06:31
02_30_05_Samaya Dlinnaya Noch
06:03
02_30_06_Samaya Dlinnaya Noch
06:03
02_30_07_Samaya Dlinnaya Noch
06:11
02_30_08_Samaya Dlinnaya Noch
06:04
02_30_09_Samaya Dlinnaya Noch
06:05
02_30_10_Samaya Dlinnaya Noch
02:47
02_30_11_Samaya Dlinnaya Noch
06:05
02_31_01_Sfinks. Samaya Dlinnaya Noch
03:40
02_31_02_Sfinks. Samaya Dlinnaya Noch
06:10
03_01_01_Pustye gnezda. Sfinks
06:11
03_01_02_Pustye gnezda. Sfinks
06:22
03_01_03_Pustye gnezda. Sfinks
06:13
03_01_04_Pustye gnezda. Sfinks
06:11
03_01_05_Pustye gnezda. Sfinks
06:12
03_01_06_Pustye gnezda. Sfinks
06:29
03_01_07_Pustye gnezda. Sfinks
06:54
03_01_08_Pustye gnezda. Sfinks
06:13
03_01_09_Pustye gnezda. Sfinks
06:27
03_01_10_Pustye gnezda. Sfinks
06:16
03_01_11_Pustye gnezda. Sfinks
06:22
03_01_12_Pustye gnezda. Sfinks
06:24
03_01_13_Pustye gnezda. Sfinks
06:12
03_01_14_Pustye gnezda. Sfinks
06:14
03_01_15_Pustye gnezda. Sfinks
06:18
03_01_16_Pustye gnezda. Sfinks
06:14
03_01_17_Pustye gnezda. Sfinks
06:21
03_01_18_Pustye gnezda. Sfinks
06:13
03_01_19_Pustye gnezda. Sfinks
06:12
03_01_20_Pustye gnezda. Sfinks
06:11
03_01_21_Pustye gnezda. Sfinks
02:29
03_01_22_Pustye gnezda. Sfinks
06:00
03_02_01_Sfinks
06:02
03_02_02_Sfinks
06:02
03_02_03_Sfinks
06:10
03_02_04_Sfinks
06:01
03_02_05_Sfinks
06:05
03_02_06_Sfinks
06:01
03_02_07_Sfinks
06:01
03_02_08_Sfinks
06:02
03_02_09_Sfinks
00:29
03_02_10_Sfinks
06:20
03_03_01_Ryzhiy
06:02
03_03_02_Ryzhiy
06:17
03_03_03_Ryzhiy
06:02
03_03_04_Ryzhiy
03:32
03_03_05_Ryzhiy
06:01
03_03_06_Ryzhiy
06:01
03_03_07_Ryzhiy
06:03
03_03_08_Ryzhiy
06:06
03_03_09_Ryzhiy
06:03
03_03_10_Ryzhiy
06:04
03_03_11_Ryzhiy
06:00
03_03_12_Ryzhiy
06:22
03_03_13_Ryzhiy
06:04
03_03_14_Ryzhiy
06:01
03_03_15_Ryzhiy
06:01
03_03_16_Ryzhiy
06:02
03_03_17_Ryzhiy
06:00
03_03_18_Ryzhiy
06:02
03_03_19_Ryzhiy
06:10
03_03_20_Ryzhiy
04:57
03_03_21_Ryzhiy
06:10
03_04_01_Kurilschik
06:11
03_04_02_Kurilschik
06:13
03_04_03_Kurilschik
06:12
03_04_04_Kurilschik
06:14
03_04_05_Kurilschik
06:17
03_04_06_Kurilschik
06:14
03_04_07_Kurilschik
05:12
03_04_08_Kurilschik
06:42
03_05_01_Vypiski iz dnevnika Kurilschika
06:11
03_05_02_Vypiski iz dnevnika Kurilschika
03:23
03_05_03_Vypiski iz dnevnika Kurilschika
06:14
03_06_01_Slepoy
06:13
03_06_02_Slepoy
06:14
03_06_03_Slepoy
06:25
03_06_04_Slepoy
05:21
03_06_05_Slepoy
06:03
03_07_01_Tabaki
06:11
03_07_02_Tabaki
06:00
03_07_03_Tabaki
06:11
03_07_04_Tabaki
06:02
03_07_05_Tabaki
06:07
03_07_06_Tabaki
06:09
03_07_07_Tabaki
06:14
03_07_08_Tabaki
06:06
03_07_09_Tabaki
06:12
03_07_10_Tabaki
06:10
03_07_11_Tabaki
06:03
03_07_12_Tabaki
06:10
03_07_13_Tabaki
06:22
03_07_14_Tabaki
06:02
03_07_15_Tabaki
02:12
03_07_16_Tabaki
11:21
03_08_01_Sfinks
06:48
03_08_02_Sfinks
06:06
03_08_03_Sfinks
04:05
03_08_04_Sfinks
12:21
03_08_05_Sfinks
12:18
03_08_06_Sfinks
02:04
03_08_07_Sfinks
06:01
03_08_08_Sfinks
06:03
03_08_09_Sfinks
06:06
03_08_10_Sfinks
06:04
03_08_11_Sfinks
10:59
03_08_12_Sfinks
08:57
03_08_13_Sfinks
08:55
03_08_14_Sfinks
07:36
03_08_15_Sfinks
09:33
03_08_16_Sfinks
06:10
03_09_01_Kurilschik
06:07
03_09_02_Kurilschik
06:07
03_09_03_Kurilschik
01:14
03_09_04_Kurilschik
06:03
03_10_01_Skazka Lorda. Skazka Ryzhey
06:04
03_10_02_Skazka Lorda. Skazka Ryzhey
06:07
03_10_03_Skazka Lorda. Skazka Ryzhey
01:04
03_10_04_Skazka Lorda. Skazka Ryzhey
06:25
03_11_01_Kurilschik. Prodolzhenie
06:19
03_11_02_Kurilschik. Prodolzhenie
06:15
03_11_03_Kurilschik. Prodolzhenie
06:12
03_11_04_Kurilschik. Prodolzhenie
06:12
03_11_05_Kurilschik. Prodolzhenie
06:25
03_11_06_Kurilschik. Prodolzhenie
06:13
03_11_07_Kurilschik. Prodolzhenie
04:13
03_11_08_Kurilschik. Prodolzhenie
06:06
04_01_01_EPILOG. Skazki drugoy storony
04:20
04_01_02_EPILOG. Skazki drugoy storony
07:15
04_02_Na grani mirov
06:08
04_03_01_Golosa iz Naruzhnosti
06:06
04_03_02_Golosa iz Naruzhnosti
06:01
04_03_03_Golosa iz Naruzhnosti
06:17
04_03_04_Golosa iz Naruzhnosti
02:44
04_03_05_Golosa iz Naruzhnosti
06:01
04_04_01_Schastlivyy malchik
06:16
04_04_02_Schastlivyy malchik
0 %
Мобильная версия:
312
21
На полку
1k
169k
Читает: Игорь Князев
Длительность: 33:35:10
Добавлена: 30 октября 2019
Показать все
Дом, в котором… (полная версия)
На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. У каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени.

Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

От исполнителя Игоря Князева: О книге написано очень много. «Дом…» признан официально (премия «Большая книга») и огромной читательской аудиторией. Книга странная, с необычной судьбой, в которой, может, и содержится ключ. Мариам много лет уходила в нее, как в убежище, тайный приют от тягот военной жизни. Наблюдательность художника и острый ум сделали этот потаенный Дом очень убедительным и насыщенным красками и деталями. Так эту книгу и читаешь, просто входя в нее и оглядываясь. Читая во второй раз, замечаешь незамеченное, лучше понимаешь знакомое, смакуешь, сочувствуешь. Слушаешь музыку. Словом, живешь. Живешь словом. А что еще надо? Книга не сочиненная, снисшедшая на автора – всегда чудо. Спасибо, Мариам.

Специально для Логос ВОС мы сделали новый вариант "Дома", на 3,5 часа длиннее. Это самый полный вариант текста из всех доступных в сети.

От корректора Светланы Бондаренко: На днях наткнулась на рецензию Дм. Быкова. Вот 2 цитаты из нее. На мой взгляд, первой можно было бы и ограничиться. Остальное «от лукавого»: не о том. Хотя читать было интересно.

«Дом, в котором» – замечательное произведение и, очень может быть, дверь в ту новую литературу, которую все ждали. Отсюда и ощущение пугающей непривычности, о котором говорили столь многие, и резкое отторжение, и абсолютный восторг, избыточность которого в некоторых отзывах оскорбляет вкус едва ли не больше, чем упомянутое отторжение;

Больше всего этой книге могут повредить слюнявые похвалы, потому что она, конечно, не о больных детях и уж подавно не о брошенных детях: она попадает в самый что ни на есть главный нерв современной литературы…»

«Страшный сон, увиденный книжной девочкой, которая прочитала много фэнтези и ознакомилась с книгой Гальего, – вот жанр романа Петросян».

Нет, Дмитрий Львович! Хоть Вы и мэтр, но позвольте с Вами не согласиться.

Книжная «девочка», читающая больше полувека (правда, совсем немного фэнтези - не мой жанр!) и ознакомившаяся с книгой Гальего почти 10 лет назад, осмеливается возражать Вам - никакой это не сон.

Сказка? Да. Притча? Да. Фэнтези? Да. Драма? Да. Реалистический роман? Да, да, да.

А в целом – очень серьезная и в то же время ироничная книга, с живым житейским юмором,

написанная простым, понятным языком - понятным любому возрасту: от 12 … до бесконечности.

А жанр? …. так ли уж нужно определять его?

Спасибо Айвариз за тех. помощь с обложкой.
Другие озвучки
Рекомендации
Комментарии 41
Для написания комментария авторизуйтесь.
+1
Мёд 31 октября 2019 #
Столько рецензий и не одного комментария обычного читателя
+7
Вячеслав 31 октября 2019 #
Эта книга уже была выложена на сайте в том же самом исполнении, но только на три часа короче. Комментарии обычных читателей можете почитать там. Их там много:))
Я обожаю эту книгу. Сама её читала в бумажном формате и переслушиваю её во второй или третий раз. Игорь Князев озвучивает шикарно, оочень приятно его слушать, за это отдельное спасибо) Если зададите вопрос, стоит читать или нет, то как фанат отвечу да, но если объективно, то книга может не всем подойти)
+7
Vova Semenko 1 ноября 2019 #
Я не смог вникнуть в суть книги , очень длинное вступление ...извените - скучно бросил прослушивание
+11
Inna Moon 11 ноября 2019 #
Может надо было как минимум прослушать до конца, а как максимум - еще раз. Может тогда бы вникли
+2
Ксюша Исаева 28 августа в 12:36 #
Зачем насильно заставлять себя что-то делать? По-вашему, нужно поглощать все не фильтруя? Зачем? Если ему изначально не понравилась книга, какой смысл читать её через силу. В мире ещё столько всего интересного, если этот человек не прочитает книгу, разве для него что-то изменится?
+3
Martini Bella 4 ноября 2019 #
Какая кошачья блевотина монолог Лорда!!Если бы вот ЭТО было в первоначальном варианте, я бы не прочитала эту прекрасную книгу. Каждое слово из этого потока сознания - лишнее.
Только из ослиного упрямства я дослушаю этот вариант и никогда больше к нему не вернусь.
+4
Inna Moon 11 ноября 2019 #
Согласна. Это было лишнее и, слава богу , оно не вошло в книгу))
+3
Тамара Середа 14 ноября 2019 #
Мне эта книга сильно напомнила "Республику ШКИД", добавлено волшебство и таинственность
0
Filaent 14 ноября 2019 #
Караул!!!! Что с книгой? Собралась переслушать и ....многие главы удалили? Верните.
+4
admin 14 ноября 2019 #
Какие именно? Ничего не удаляли
+1
Filaent 14 ноября 2019 #
Vasiliskl и после prizraka не идет
+3
admin 14 ноября 2019 #
Нормально идёт, обновите страницу
+2
Filaent 14 ноября 2019 #
Пошло ура
После описания Шакалом своей коллекции почувствовала жгучее желание нарисовать весь этот колоритный хлам!)))
+6
Сер 16 ноября 2019 #
мне понравилась эта книга
+11
Геннадий Сериков 5 декабря 2019 #
Мне очень понравилось! Неоднозначно, красиво, таинственно, грустно....
+18
Viktoria 16 декабря 2019 #
Завораживающая книга, завораживающий голос и это цепляет, гипнотизирует,проникает под кожу и погружает в мир "на той стороне"
+17
Lilit 21 декабря 2019 #
Прослушала с удовольствием, Князева по другому невозможно слушать, музыкальное сопровождение-просто супер. Книга меня потрясла, понимаю, что еще не раз вернусь к ней, чтоб прослушать, а пока собираюсь сама прочитать.
+11
Диавель Аирен 12 января 2020 #
Заслушала первый вариант книги просто до дыр и вот наконец добралась до полной версии. Это действительно нельзя слушать решив впервые познакомился с Домом, но ох как же много новых эмоций я испытала от этих дополнений! Особенно от сцены прощания Слепого и Сфинкса.. меня и в итоговой версии каждый раз практически до слез подбирает, а тут очень цепанула непривычная откровенность Слепого. Вообще мне понятно почему эти отрывки не вошли в книгу, но я очень благодарна автору и всем кто трудился над аудиокнигой за этот вариант для чокнутых фанатов))
+13
Дарья 4 февраля 2020 #
Теперь не смогу прочитать книгу сама ещё долгое время. После ТАКОЙ озвучки до сих пор не могу отойти. Класс!
0
alisa bogdanovich 12 февраля 2020 #
Комментарий удалён.
+6
Верунчик О. 15 февраля 2020 #
Совершенно потрясающая, классная книга!
Всем привет. Такой вопрос, может кто то подсказать в каких главах есть изменения? Где новые? А , что меня больше всего интересует прощальная сцена Слепого и Сфинкса. Я буду, безумно благодарна человеку, который подскажет мне трэки.
+7
maia 17 июля 2020 #
Книга очень понравилась, оставляет след и хочется возвращаться к ней, позже еще раз прослушаю. Чтецу низкий поклон за труд! Хочется читать ёще что то похожее, но подобного нет, я не нашла.
+3
Lilia 22 октября 2020 #
Очень понравилось чтение Игоря Князева!!!
+7
Алекс Диди 14 декабря 2020 #
Люблю, люблю, люблю, ОБОЖАЮ!!!
Сначала прослушал "нормальную" версию, а она ни много ни мало 30 часов.
И без перерыва на другие книги стал слушать полную версию.
Готов слушать сразу по третьему кругу, но боюсь замылить.

Прочтение Князева в данном случае шедевр! И музыкальное сопровождение тоже. Короче говоря я себе эту книгу по-другому представить не могу.
Хотелось бы ее скачать. Кто-то знает где? (Почти) любых денег не жалко
+5
Ева 20 января в 20:59 #
Безумно люблю эту книгу, перечитывала кучу раз. В этой озвучке безумно приятно ещё и слушать
+5
Натка_Натовна 29 января в 20:24 #
Книгу читала пару лет назад. Еще тогда книга сильно зацепила необычностью, "чёкнутостью" , глубиной и многослойностью ощущений. Но прослушав эту полную версию просто как душу на изнанку вывернули и опять собрали. Книга гениальна, Игорь Князев очень талантливо это подчеркнул и огромное ему за это СПАСИБО!
+3
Татьяна Тупцокова 2 марта в 15:55 #
Параллельно читала и слушала данную книгу. Книга понравилась, озвучена прекрасно.
+3
Nikolay Komarov 11 марта в 17:01 #
Необычная, отлично озвученная книга, одного прослушивания будет маловато))
+4
Эльвира Смирнова 14 марта в 18:13 #
Одна из самых замечательных книг в моей библиотеке (а она не скудная). Живой цельный мир, живые персонажи, никаких упрощений и разъяснений. Прекрасное прочтение и музыка и озвучание.
Зашло не сразу, счастлива, что не остановилась (спасибо интуиции). Теперь до слёз жаль, что книга окончена
+2
Ольга Григорьева 12 апреля в 07:53 #
Не зашло.
+1
Надежда 12 апреля в 21:56 #
Слушала другую версию Дома, тоже в исполнении Игоря Князева, но к сожалению на 20м часе перестало воспроизводится . Начала слушать эту. Книга, конечно, очень интересная, особенно в исполнении Игоря. Надеюсь дослушаю до конца без проблем
+2
Svetlana Favennec 17 мая в 16:01 #
К сожалению, она мне не подошла. Долго ее вымучивала. Возможно, нужно почитать печатный вариант вместо прослушивания аудиокниги. Немного напомнило " Повелителя мух" , но эту книгу я прочитала с огромным интересом.
Слушала книгу в одном месте, там было 30 часов, искала что еще послушать - оказалось еще 3 часа есть!

Открытие интересное, но как-то не удобно выходит что зачем тогда не полная версия?
+4
Анна Безматерных 30 июня в 11:35 #
"Найти своих и успокоиться" (Алексей Балабанов)
Хотя бы книга у меня такая теперь есть.
Спасибо.
+3
Оляша Задорова 19 июля в 02:41 #
Мне слишком понравилась эта книга
+3
Миана Ланская 27 июля в 18:06 #
Прелестно, просто прелестно! Столько эмоций, концентрация зашкаливает и я, посетившая этот мир, нахожусь в шрёдингеровском состоянии пустоты и наполненности. Сердечно благодарна Белому Кролику с красивым именем Мариам и Чеширскому Коту Игорю, без которого волшебство не так лучезарно.
-1
Лариса Туманьян 2 августа в 21:23 #
Чем отличается полная версия от оригинала?
0
Таня Конт 5 сентября в 00:02 #
Отличная книга в великолепной озвучке