Фильтр длительности в новом дизайне
История античной литературы
09:18
00_00_01_Soderzhanie
03:32
00_00_02_Ot_redaktora
02:54
00_01_00_Vvedenie
19:14
00_01_01_Ponyatie_ob_antichnom_obschestve
36:08
00_01_02_Istoricheskoe_znachenie_antichnoy_literatury
11:20
00_01_03_Istochniki_izucheniya_antichnoy_literatury
20:32
01_01_01_01_Doliteraturnyy_period
20:38
01_01_01_02_Doliteraturnyy_period
15:51
01_01_01_03_Doliteraturnyy_period
17:12
01_01_01_04_Doliteraturnyy_period
06:24
01_01_02_01_00_Drevneyshie_literaturnye_pamyatniki
27:11
01_01_02_01_01_Iliada
20:27
01_01_02_01_02_Odisseya
11:59
01_01_02_01_03_Vremya_i_mesto_sozdaniya_Gomerovskih_poem
12:14
01_01_02_01_04_Aedy_i_rapsody_Geksametr
34:34
01_01_02_01_05_Gomerovskiy_vopros
37:11
01_01_02_01_06_Gomerovskoe_iskusstvo
30:08
01_01_02_02_00_Gesiod
19:46
01_01_03_01_Grecheskoe_obschestvo_i_kultura_VII_—_VI_vv_
26:53
01_01_03_02_Poslegomerovskiy_epos
03:51
01_01_03_03_01_Lirika_Vidy_grecheskoy_liriki
37:24
01_01_03_03_02_Elegiya_i_yamb
25:57
01_01_03_03_03_Monodicheskaya_lirika
33:44
01_01_03_03_04_Horovaya_lirika
22:47
01_01_03_04_00_Zarozhdenie_literaturnoy_prozy
27:58
01_02_01_01_01_Rastsvet_i_krizis_afinskoy_demokratii_(V_v_)
11:34
01_02_01_01_02_Raspad_polisnoy_sistemy_(IV_v_)
09:31
01_02_02_01_Elementy_dramy_v_grecheskoy_obryadnosti
21:29
01_02_02_02_01_Tragediya_Proishozhdenie_i_struktrura_atticheskoy_tragedii
18:48
01_02_02_02_02_Afinskiy_teatr
28:40
01_02_02_02_03_01_Eshil
29:53
01_02_02_02_03_02_Syuzhet_Aristei_sudba_potomkov_Atreya
18:36
01_02_02_02_04_01_Sofokl
22:19
01_02_02_02_04_02_Sofokl
17:06
01_02_02_02_04_03_Sofokl
20:48
01_02_02_02_05_01_Evripid
25:28
01_02_02_02_05_02_Evripid
16:41
01_02_02_02_05_03_Evripid
23:43
01_02_02_02_05_04_Evripid
09:47
01_02_02_03_01_Komediya_Folklornye_osnovy_komedii
05:27
01_02_02_03_02_Sitsiliyskaya_komediya_Epiharm
10:37
01_02_02_03_03_Drevnyaya_atticheskaya_komediya
19:08
01_02_02_03_04_01_Aristofan
24:30
01_02_02_03_04_02_Aristofan
03:35
01_02_02_03_05_Srednyaya_komediya
04:26
01_02_03_00_Proza_V_—_IV_vv 
34:31
01_02_03_01_Istoriografiya
34:08
01_02_03_02_Krasnorechie
18:20
01_02_03_03_01_Filosofskiy_dialog_Teoriya_poezii
27:45
01_02_03_03_02_Filosofskiy_dialog_Teoriya_poezii
25:11
01_03_01_01_Ellinisticheskoe_obschestvo_i_ego_kultura
24:12
01_03_01_02_Ellinisticheskoe_obschestvo_i_ego_kultura
24:28
01_03_02_01_Novoatticheskaya_komediya
22:49
01_03_02_02_Novoatticheskaya_komediya
15:59
01_03_02_03_Novoatticheskaya_komediya
28:27
01_03_03_01_Aleksandriyskaya_poeziya
19:48
01_03_03_02_Aleksandriyskaya_poeziya
24:47
01_03_03_03_Aleksandriyskaya_poeziya
20:34
01_03_03_04_Aleksandriyskaya_poeziya
33:14
01_03_04_00_Ellinisticheskaya_proza
19:57
01_03_05_01_Gretsiya_pod_rimskim_vladychestvom 
06:40
01_03_05_02_Attikizm
18:02
01_03_05_03_Plutarh
16:21
01_03_05_04_Krasnorechie_Vtoraya_sofistika
36:52
01_03_05_05_Lukian
28:20
01_03_05_06_01_Povestvovatelnaya_proza_Roman
25:28
01_03_05_06_02_Povestvovatelnaya_proza_Roman
05:52
01_03_05_07_Poeziya
15:07
02_04_01_01_Istoricheskoe_znachenie_rimskoy_literatury
03:40
02_04_01_02_Periodizatsiya_rimskoy_literatury
17:49
02_04_02_01_Doliteraturnyy_period 
24:27
02_04_02_02_Doliteraturnyy_period 
18:01
02_04_03_01_Rimskoe_obschestvo_i_kultura_III_v_i_pervoy_poloviny_II_v_do_n_e
12:53
02_04_03_02_Pervye_poety
17:19
02_04_03_03_01_Plavt
27:53
02_04_03_03_02_Plavt
22:26
02_04_03_03_03_Plavt
27:19
02_04_03_04_01_Enniy_i_ego_shkola_Terentsiy
18:55
02_04_03_04_02_Enniy_i_ego_shkola_Terentsiy
09:19
02_04_03_05_Teatralnoe_delo_v_Rime
08:32
02_04_03_06_Proza_Katon
26:28
02_04_04_01_Rimskoe_obschestvo_i_kultura_poslednego_veka_respubliki
23:02
02_04_04_02_Literatura_na_rubezhe_II_i_I_vv_do_n_e
27:33
02_04_04_03_01_Tsitseron
15:13
02_04_04_03_02_Tsitseron
17:53
02_04_04_03_03_Tsitseron
34:49
02_04_04_04_Oppozitsii_protiv_tsitseronianizma_Rimskaya_istoriografiya_vremeni_kontsa_respubliki
38:34
02_04_04_05_Lukretsiy
27:23
02_04_04_06_01_Neoteriki_Katull 
17:56
02_04_04_06_02_Neoteriki_Katull 
32:34
02_05_01_01_Rimskoe_obschestvo_i_kultura_veka_Avgusta
22:02
02_05_01_02_01_Vergiliy
24:01
02_05_01_02_02_Vergiliy
16:15
02_05_01_02_03_Vergiliy
24:14
02_05_01_02_04_Vergiliy
29:28
02_05_01_03_01_Goratsiy
23:38
02_05_01_03_02_Goratsiy
28:13
02_05_01_03_03_Goratsiy
15:38
02_05_01_04_Rimskaya_elegiya
14:15
02_05_01_05_Tibull
18:41
02_05_01_06_Propertsiy
20:07
02_05_01_07_01_Ovidiy 
22:01
02_05_01_07_02_Ovidiy 
15:27
02_05_01_08_Tit_Liviy
36:16
02_05_02_01_Rimskoe_obschestvo_i_kultura_I_v_n_e
18:51
02_05_02_02_01_Novyy_stil_Seneka
15:26
02_05_02_02_02_Novyy_stil_Seneka
24:03
02_05_02_02_03_Novyy_stil_Seneka
26:59
02_05_02_03_Poeziya_vremeni_Nerona
25:24
02_05_02_04_Petroniy
08:30
02_05_02_05_Fedr
20:28
02_05_02_06_Reaktsiya_protiv_novogo_stilya_Statsiy
14:22
02_05_02_07_Martsial
09:25
02_05_02_08_Pliniy_Mladshiy
12:51
02_05_02_09_Yuvenal
17:41
02_05_02_10_Tatsit
33:21
02_05_03_01_Vtoroy_vek_nashey_ery 
14:56
02_05_03_02_Tretiy_—_shestoy_veka_nashey_ery 
36:17
03_00_Spisok_literatury
0 %
2
На полку
40
1k
Длительность: 41:02:53
Добавлена: 9 июня
История античной литературы
Вниманию слушателей предлагается книга крупнейшего отечественного лингвиста и литературоведа, исследователя классической филологии И.М.Тронского, посвященная истории античной литературы. Эта книга выходит далеко за рамки учебника и представляет панораму развития древнегреческой и древнеримской литератур как двух стадий единого процесса, общественно-исторической основой которого является специфическая «античная форма собственности». Научные и методологические принципы, положенные И.М.Тронским в основу его труда, и поныне сохраняют свое значение.
Книга рекомендуется литературоведам, специалистам-античникам, студентам и аспирантам филологических вузов, а также всем, кто интересуется развитием мировой литературы.
Рекомендации
Комментарии
Для написания комментария авторизуйтесь.
Комментариев ещё не добавлено.